Asociácia
televíznych vysielateľov
Slovenska

Televízne stanice skupiny MARKÍZA, JOJ Group a TA3 vytvorili Asociáciu televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) s cieľom spolupracovať pri spoločných témach. Členovia si ctia zásady súťažného práva. Spoločne sledujú európsku audiovizuálnu legislatívu a aktuálne trendy v televíznom vysielaní.

Čo je nové?

Naši členovia

MAC TV, s.r.o. /
TV JOJ

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. /
TV Markíza

C.E.N., s.r.o. / TA3

Kto sme?

Televízne stanice skupiny MARKÍZA, JOJ Group a TA3 vytvorili Asociáciu televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) s cieľom spolupracovať pri spoločných témach. Členovia si ctia zásady súťažného práva. Spoločne sledujú európsku audiovizuálnu legislatívu a aktuálne trendy v televíznom vysielaní.

Kto sme?

Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska vznikla v roku 2020. Televízne stanice skupiny MARKÍZA, JOJ Group a TA3 ju vytvorili s cieľom formovať slovenský televízny trh takým spôsobom, aby bol v
súlade s európskou audiovizuálnou legislatívou.

Člen predstavenstva

Generálny riaditeľ JOJ
Group

Predseda predstavenstva

Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Člen predstavenstva

Riaditeľ pre externé vzťahy TA3


Kontaktné informácie

Grösslingová 2471/63 811 09

Bratislava-Staré Mesto

atvs@atvs.sk

tajomnik@atvs.sk


IČO: 52 260 411

DIČ: 2121360450 (ATVS nie je platcom DPH)

Okresný úrad Bratislava

Register záujmových združení právnických osôb

Reg. číslo OU-BA-OVVS1-2019/030730