Ako sme vznikli

O ATVS

Televízne stanice skupiny MARKÍZA, JOJ Group a TA3 vytvorili Asociáciu televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) s cieľom spolupracovať pri spoločných témach. Členovia si ctia zásady súťažného práva. Spoločne sledujú európsku audiovizuálnu legislatívu a aktuálne trendy v televíznom vysielaní.

Korene spolupráce siahajú až do roku 1997, kedy Asociáciu nezávislých rozhlasových staníc svojim vstupom rozšírila TV Markíza. Do novej Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska vstúpila v roku 2004 TV JOJ a v roku 2005 televízia TA3. ANRTS počas celej svojej dvadsaťsedemročnej existencie dôsledne a zodpovedne podieľala na vzniku a vývoji legislatívneho a regulačného rámca slovenského mediálneho prostredia.

Rádiá a televízie fungovali v spoločnom záujmovom združení až do roku 2020, kedy sa po vzájomnej dohode televízie odčlenili a založili ATVS.

Organizačná štruktúra

Pod organizačnú štruktúru ATVS spadajú tri orgány:

  • Valné zhromaždenie
  • Tajomník
  • Predstavenstvo

Hlavné predstavenstvo tvoria zástupcovia troch zakladajúcich členov a televíznych staníc MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Mac TV, s.r.o. a C.E.N., s.r.o.

Starajú sa o to, aby televízni diváci mali každodenný prístup k čo najaktuálnejším informáciám.

Člen predstavenstva

Generálny riaditeľ JOJ
Group

Predseda predstavenstva

Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Člen predstavenstva

Riaditeľ pre ext. vzťahy TA3


Naša misia

Ochrana slobody slova

Len slobodné a nezávislé médiá dokážu obyvateľom a obyvateľkám Slovenska garantovať prístup
k neskresleným, korektným a nemanipulovaným informáciám. Nezávislé spravodajstvo je preto pre
nás alfou a omegou pri ochrane demokracie a humanizmu.

Podpora domácej tvorby

Súkromní vysielatelia pomáhajú tvoriť jedinečný a originálny obsah, ktorý vzniká na Slovensku a je
určený primárne pre slovenských divákov a diváčky. Podporou domácej produkcie podporujeme
kreatívny priemysel a dávame prácu tisíckam ľudí, ktorí v ňom pôsobia.

Zmysluplná regulácia

Presadzujeme regulačné rámce, ktoré sú založené na dátach a sú v súlade so súčasnými trendmi
v oblasti regulácie, ktoré platia v EÚ.

Férové a korektné trhové prostredie

Snažíme sa zabezpečiť korektné trhové prostredie na Slovensku a podporovať voľnú hospodársku
súťaž pri dodržaní všetkých pravidiel.

Naša misia

Ochrana slobody slova

Len slobodné a nezávislé médiá dokážu obyvateľom a obyvateľkám Slovenska garantovať prístup
k neskresleným, korektným a nemanipulovaným informáciám. Nezávislé spravodajstvo je preto pre
nás alfou a omegou pri ochrane demokracie a humanizmu.

Podpora domácej tvorby

Súkromní vysielatelia pomáhajú tvoriť jedinečný a originálny obsah, ktorý vzniká na Slovensku a je
určený primárne pre slovenských divákov a diváčky. Podporou domácej produkcie podporujeme
kreatívny priemysel a dávame prácu tisíckam ľudí, ktorí v ňom pôsobia.

Zmysluplná regulácia

Presadzujeme regulačné rámce, ktoré sú založené na dátach a sú v súlade so súčasnými trendmi
v oblasti regulácie, ktoré platia v EÚ.

Férové a korektné trhové prostredie

Snažíme sa zabezpečiť korektné trhové prostredie na Slovensku a podporovať voľnú hospodársku
súťaž pri dodržaní všetkých pravidiel.

Naši členovia

MAC TV, s.r.o. /
TV JOJ

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. /
TV Markíza

C.E.N., s.r.o. / TA3

Kontaktné informácie

Grösslingová 2471/63 811 09

Bratislava-Staré Mesto

atvs@atvs.sk

tajomnik@atvs.sk


IČO: 52 260 411

DIČ: 2121360450 (ATVS nie je platcom DPH)

Okresný úrad Bratislava

Register záujmových združení právnických osôb

Reg. číslo OU-BA-OVVS1-2019/030730