Kontaktné informácie

Grösslingová 2471/63 811 09

Bratislava-Staré Mesto

atvs@atvs.sk

tajomnik@atvs.sk


IČO: 52 260 411

DIČ: 2121360450 (ATVS nie je platcom DPH)

Okresný úrad Bratislava

Register záujmových združení právnických osôb

Reg. číslo OU-BA-OVVS1-2019/030730