Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizované 11. októbra 2023
Dátum účinnosti 11. októbra 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska, Grösslingová 2471/63 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko 811 09, Slovensko, emailom: atvs@atvs.sk, telefón: 0917819398 na zbierke, používanie a zverejňovanie vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky ( https://www.atvs.sk ). ("služba"). Prístupom alebo použitím na služby, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejnenie vašich údajov v súlade s týmto Zásady ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s tým istým, prosím nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akékoľvek predchádzajúce upozornenie a zverejníme revidované Zásady ochrany osobných údajov služby. Revidovaná politika bude byť účinné 180 dní od kedy revidované Zásady sú zverejnené v Službe a vo vašom pokračovať v prístupe k Službe alebo v jej používaní aj po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s upravenými zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne skontrolujte túto stránku.

 • Informácie, ktoré zhromažďujeme:

  Budeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje o vás:

  • Meno
  • Email
 • Ako používame vaše informácie:

  Použijeme informácie, ktoré zhromažďujeme o vás na nasledujúce účely:

  • Kontakt

  Ak chceme vaše údaje použiť na iné účely účel, požiadame vás o súhlas a vôľu použiť vaše informácie iba pri prijatí vašich súhlas a potom len na účel(y). ktoré udeľujú súhlas, pokiaľ sa od nás nevyžaduje inak podľa zákona.

 • Uchovávanie vašich informácií:

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať u nás pre 90 dní až 2 roky po zrušení účtu používateľom alebo ako pokiaľ ho potrebujeme na splnenie účelu ktorý bul zhromaždený, ako je podrobne uvedené v tomto Zásady ochrany osobných údajov. Možno si budeme musieť zachovať istotu informácie na dlhšie obdobia ako napr vedenie záznamov / vykazovanie v súlade s platné právne predpisy alebo z iných legitímnych dôvodov ako vymáhanie zákonných práv, podvody prevencia a pod. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých ani jedna vás identifikuje (priamo alebo nepriamo), môže byť uložené na neurčito.

 • Vaše práva:

  V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup a opravu alebo vymazanie osobné údaje alebo získať kópiu svojich osobných údajov údaje, obmedziť alebo namietať voči aktívnemu spracovanie vašich údajov, požiadajte nás o zdieľanie (port) vaše osobné údaje inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli spracúvať vaše údaje, právo podať sťažnosť so zákonnou právomocou a takými ďalšími právami ako to môže byť relevantné podľa platných zákonov. Komu uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na atvs@atvs.sk. Budeme reagovať na vaše vyžiadať v súlade s platnou legislatívou.

  Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zbierať alebo spracúvať požadované osobné údaje resp odvolať súhlas na jeho spracovanie pre požadované účely, možno nebudete mať prístup alebo používať služby, pre ktoré sú vaše informácie sa hľadalo.

 • Súbory cookie atď.

  Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používame a vaše voľby v súvislosti s týmto sledovaním technológie, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

 • Zabezpečenie:

  Bezpečnosť vašich informácií je dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia aby sa zabránilo strate, zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu zmena vašich údajov podľa našich ovládanie. Avšak vzhľadom na inherentné riziká sme nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť a v dôsledku toho nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenesiete a robíte tak na vlastné riziko.

 • Sťažnosť / úradník pre ochranu údajov:

  Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovanie vašich informácií, ktoré sú k dispozícii u nás môžete poslať e-mail nášmu úradníkovi pre sťažnosti na adresu Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska, Grösslingová 2471/63 811 09 Bratislava-Staré Mesto, emailom: atvs@atvs.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.