Gratulácia k menovaniu do funkcie ministerky kultúry

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, list, dokument

Automaticky generovaný popis