25. výročie ANRTS

Tento rok je to už 25 rokov odkedy začala fungovať ANRS. Začalo to v decembri 1992, kedy prvých sedem držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie na Slovensku založilo Asociáciu nezávislých rozhlasových staníc.

Koncom roku 1997 sa táto asociácia transformovala na Asociáciu nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS), a to tým, že do nej umožnila vstúpiť i súkromným terestriálnym televíziám.

Dvadsaťpäťročnú históriu ANRTS vytvorilo:

  • 57 rozhlasových a televíznych staníc
  • 6 prezidenti (Andy Hryc, Pavol Rusko, Václav Mika, Eva Babitzová, Patrik Ziman a Marcel Grega)
  • 9 viceprezidenti (Andy Hryc, Vladimír Repčík, Michal Arpáš, Richard Flimel, Eva Babitzová, Zuzana Ťapáková, Matthias Settele, Marcel Grega a Ivan Antala)
  • 2 právnici (Pavol Blahušiak a Tomáš Kamenec)
  • 2 sekretári (Zuzana Mistríková a Zuzana Šangalová)

Naše okrúhle výročie sme spoločne oslávili dňa 20. novembra 2018 recepciou v reštaurácii TULIP, hotela ROSET na Štúrovej ulici v Bratislave, kde sa v príjemnom prostredí členovia Asociácie stretli a porozprávali s ľuďmi, ktorí sú pre fungovanie trhu, na ktorom pôsobíme, veľmi dôležití.

Prítomným prihovorili:

– Marcel GREGA, prezident ANRTS
– Andy HRYC, 1. prezident ANRS a zakladateľ
– Ivan ANTALA, viceprezident pre rádiovú sekciu
– Matthias SETTELE, viceprezident pre televíznu sekciu