Mark RITSON: Mediálny súboj desaťročia bude o TV obrazovku

Austrálsky univerzitný profesor a marketingový expert Mark Ritson zahájil v pondelok, 1. 10. 2018, v Prahe svoje európske „turné“. Zástupcom klientov, mediálnych agentúr a predstaviteľov televízneho trhu predniesol prezentáciu, ktorú môžeme na českej i slovenskej marketingovej scéne k tým najzaujímavejším za niekoľko posledných rokov. 

Ritson pricestoval do Prahy na pozvanie Asociace komerčních televizí (AKTV), ktorá pokračuje vo svojich aktivitách, pozýva do Prahy významných predstaviteľov súčasnej marketingovej scény, predovšetkým z univerzitného zahraničného prostredia, tentokrát aj za spolupráce Asociácie nezávislých televíznych a rozhlasových staníc Slovenska (ANRTS).

Mark Ritson najprv zhrnul vývoj reklamných investícií do mediatypov v posledných 50 rokoch, a to s pomocou dát od spoločnosti Morgan Stanley. Ako doložil, posledná dekáda je výrazne ovplyvnená rastom digitálnych médií, pričom medzníkom je rok 2000, kedy Google, začal predávať reklamu vo vyhľadávaní, a rok 2007, kedy sa na Facebooku objavila reklama.

Rast digitálnych médií si podľa Ritsona odniesli hlavne printové média, naopak rádio a outdoor neboli z pohľadu investícií nástupom Googlu a Facebooku a ďalších internetových platforiem tak ovplyvnené. Pretože rádio i outdoor sú už dnes viac digitálne média. Outdoorové nosiče sú digitalizované a rádiové vysielanie v Británii sa z viac ako polovice uskutočňuje cez digitálne platformy – DAB, aplikácie, internet (o českom a slovenskom rádiu ale táto téza neplatí, tu zatiaľ vládne FM opočúvanie, pozn. red.).

Na rozdiel od spomínaných mediatypov sa televízií zatiaľ rast digitálnych médií nedotkol a reklamné investície sa doteraz televíziám darilo zvyšovať. A to i napriek tomu, že v obecnom vnímaní majú byť dni televízie spočítané.

„Nikdy v histórii médií sa neobjavilo toľko nezmyslov, ktoré by boli tak diametrálne vzdialené pravde. Televízia neumiera, ale ten mýtus sa úspešne šíri svetom,“ poznamenal Ritson. Fakt, že technologické firmy využívajú pre svoju komunikáciu reklamu v televízii a že investície do televíznej reklamy sa zvyšujú, má potvrdzovať efektivitu televízneho média.

Televízne investície, ale Ritson vidí ako cieľ, po ktorom digitálni hráči (predstavovaní hlavne duo pólom Google/Facebook, u ktorých Group M odhaduje 85% podiel všetkých digitálnych investícií) pôjdu.

„Je iba jedno miesto, kde online môže brať pre svoj ďalší rast, a to je televízia. Je to vojna medzi digitálom a televízií,“ popísal.

zdroj: www.mediaguru.cz