Kantar vyhral tender na meranie sledovanosti televízií

Nový projekt je dohodnutý na osemročné obdobie so začiatkom od roku 2022.

Spoločnosť PMT ukončila výberové konanie na dodávateľa elektronického merania sledovanosti televízií prostredníctvom peoplemetrov. Víťazom tendra, do ktorého sa zapojili tri spoločnosti, sa stala spoločnosť Kantar Slovakia, ktorá elektronické meranie zabezpečovala aj doteraz.

2. februára 2021 podpísali spoločnosti PMT a Kantar Slovakia memorandum o porozumení. „Ide o prvý krok, ktorým sa zabezpečí plynulá príprava nového projektu televízneho merania, ktorý bol dohodnutý na osemročné obdobie so začiatkom od 1. januára 2022.

Medzitým bude prebiehať príprava novej zmluvy a metodiky merania segmentu televízneho vysielania. Tieto kroky plánujeme realizovať v nasledujúcich mesiacoch,“ hovorí Vladimír Fatika, výkonný riaditeľ spoločnosti PMT.

Nové peoplemetre na meranie sledovanosti

Nové televízne meranie sa bude od súčasného líšiť najmä použitými technológiami a infraštruktúrou. „Merania budú po novom zabezpečovať najnovšie PeopleMetre 7, ktoré začneme používať ako druhá krajina na svete. Ide o zariadenie podobné tabletu s užívateľským prostredím na lepšiu komunikáciu, manažment a angažovanie domácnosti. Panelisti tak budú mať výrazne väčší komfort ako dosiaľ, budú sa môcť prihlasovať tabletom alebo diaľkovým ovládaním,“ vysvetľuje Andrej Vallo, managing director Kantar Media.

Obrázok, na ktorom je zobrazovacie zariadenie, multimédiá, elektronické zariadenie, plochý displej

Automaticky generovaný popis

Výrazným zlepšením prejde aj spracovanie dát, ich sťahovanie a kontrola. PMT vývoj na televíznom trhu monitoruje a pravidelne vyhodnocuje, o konkrétnych zmenách v metodike výskumu zatiaľ nehovorí.

V prípade potreby je však pripravené aj na úpravu metodiky merania. „Metodologická komisia posúdi postupne celú metodiku pri príprave nového projektu. Máme na to vyhradené nasledujúce mesiace. Určite sa zameriame na úpravy v prípade neidentifikovateľnej sledovanosti (tzv. unmatched),“ dodáva Fatika s tým, že pri každej zmene posudzujú aj mieru dosahu na samotné meranie.

Uzavretý segment výberového konania zatiaľ prináša len meranie sledovanosti televízneho vysielania. Vyhodnocovanie jeho rozšírenia o počúvanosť rádií, prípadne sledovanosti na internete stále pokračuje. 

„V tomto prípade treba brať internet v užšom zmysle slova, a teda najmä videá, streaming a podcasty,“ vysvetľuje Fatika. Nové meranie je rozšíriteľné aj o meranie sledovanosti televízie na iných zariadeniach ako na televízore a tiež na iných platformách. „Všetko však závisí od požiadaviek a možností mediálneho trhu, my sme jednoznačne na to pripravení a otvorení diskusii,“ dodáva.

Benefity nového merania pre televízie a mediálne agentúry

Nové meranie prinesie rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie dát, ktoré budú plne pracovať aj s historickými dátami od roku 2004. „S novou technológiou budeme môcť zbierať a spracovávať dáta postupne počas celého dňa, čo umožňuje priebežnú kontrolu a lepšiu kvalitu dát. Zároveň nám to poskytuje možnosť v budúcnosti priniesť na slovenský trh real-time ratingy,“ hovorí Vallo.

„Televíziám prinesie najnovší model audiomatchingu spolu s novou technológiou fingerprinting, vysokú mieru detekcie vysielaného obsahu. Zabezpečené môžu byť tri referenčné strany pre každú stanicu v prípade výpadku signálu na jednej z platforiem,“ dodáva.

Meranie sledovanosti televízií by malo v ďalších fázach doplniť meranie onlinu, prípadne aj rádií a reklamy. „V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie online segmentu merania. Trochu nám zamiešala karty pandémia a neistota z budúceho vývoja na trhu, preto sa k jednotlivým segmentom pristupuje o niečo pomalšie, ako sme plánovali pri tvorbe zadania. Aktuálne nemáme fixný časový rámec. Dôležité je, že ponuky máme k dispozícii a ich jednotlivé časti môžeme priebežne konzultovať,“ uzatvára Fatika.

PMT už v súčasnosti testuje elektronické meranie streamingu a VoD zatiaľ bez podcastov takmer na všetkých dostupných zariadeniach, ako sú smartTV, PC, smartfóny a tablety. Dáta z tohto merania zatiaľ nie sú verejne dostupné, slúžia najmä pre členov metodologickej komisie a tiež pre vysielateľov na porovnanie nameraných údajov aj z iných zdrojov.

Ako sa meria sledovanosť televízií?

Na Slovensku realizuje elektronické meranie sledovanosti televízií spoločnosť PMT prostredníctvom peoplemetrov už od roku 2004. Meranie zahŕňa dáta za live vysielanie, sledovanosť hostí a VOSDAL (Viewing On Same Day As Live) a trojdňový time shift, ktoré zahŕňa pozastavenie programu v čase jeho vysielania a sledovanie s oneskorením alebo jeho nahratie a prehratie počas troch nasledujúcich dní, prípadne sledovanie z archívu. Sledovanie televízneho vysielania na webe v súčasnom meraní do time shiftu nespadá, ak sa nedeje prostredníctvom TV prijímača.

Autor: Katarína Hrnčárová