Rada vlády rozšíri a zohľadní význam kreatívneho priemyslu

Rada sa rozšíri formátovo i personálne. Funkčné obdobie členov rady ostáva štvorčlenné.

Rada vlády SR pre kultúru sa formátovo i personálne rozšíri, po novom sa má intenzívnejšie venovať aj oblasti kreatívneho priemyslu. Vyplýva to z návrhu štatútu vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel, ktorý Ministerstvo kultúry SR predložilo v piatok do medzirezortného pripomienkového konania.

„Cieľom predkladaného materiálu je aktualizovať štatút a názov rady s prihliadnutím na význam kreatívneho priemyslu, ktorý je považovaný za prierezové kultúrno-hospodárske odvetvie s výrazným ekonomickým a rastovým potenciálom a ktorý patrí medzi dlhodobé priority ministerstva kultúry,” uviedol rezort v predkladacej správe k zmenám v rade, ktorá je koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády na riešenie otázok súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Doterajší štatút platí od septembra 2012.

Medzi členov rady má po novom patriť aj zástupca novovzniknutého Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, takisto zástupca Ministerstva spravodlivosti SR ako gestor témy ochrany slobody prejavu a ďalších ľudských práv a slobôd.

Rada sa má tiež rozšíriť o zástupcu Úradu priemyselného vlastníctva SR, s ktorým MK dlhodobo spolupracuje v otázkach duševného vlastníctva. Funkčné obdobie členov rady ostáva štvorčlenné. Rada sa podľa aktualizovaného štatútu v prípade jeho schválenia vládou ustanoví do 15. mája 2021. Výzvy na spoluprácu s radou sa vyhlásia do 31. marca 2021.

Autor článku: tasr