Poďakovanie Ministerstvu kultúry SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

Signatári ďakujú za pomoc a podporu Ministerstvu kultúry pri presadzovaní tejto výnimky a Úradu verejného zdravotníctva za jej udelenie.

Profesijné združenia a zástupcovia audiovizuálneho priemyslu na Slovensku prijali s radosťou dnešné (11. mája) opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým rozšíril výnimku na nosenie rúška za presne vymedzených podmienok pre účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu.

Predstavitelia audiovizuálneho priemyslu sa začiatkom mája dohodli na samoregulačných opatreniach bezpečného nakrúcania, ktoré budú dodržiavať pri obnovení audiovizuálnej produkcie na Slovensku.

Podpísali sa pod ne Asociácia nezávislých producentov, Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska, Asociácia slovenských kameramanov, RTVS, Slovenská filmová agentúra, Slovenská filmová a televízna akadémia a producenti v oblasti reklamy.

Na základe týchto opatrení sa signatári v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR obrátili na Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o udelenie výnimky pre výkonných umelcov.

Signatári ďakujú za pomoc a podporu Ministerstvu kultúry pri presadzovaní tejto výnimky a Úradu verejného zdravotníctva za jej udelenie.

Len vďaka tejto výnimke sa môže opätovne rozbehnúť audiovizuálna výroba na Slovensku, ktorej obnovenie je jedným z nástrojov ako zmierniť negatívny ekonomický dosah na priemysel a mnohé profesie, pre ktoré má koronakríza fatálne dôsledky.

Plný text výzvy signatárov zaslaný Úradu verejného zdravotníctva v pondelok, 4.5.2020:

Zástupcovia slovenského audiovizuálneho prostredia sa dohodli na samoregulačných odporúčaniach pre nastavenie ochrany pred SARS-CoV-2 v oblasti výroby audiovizuálnych diel.

Súčasné epidemiologické opatrenia zatiaľ neumožňujú opätovné spustenie tvorby. Preto sa audiovizuálny priemysel rozhodol spraviť prvý krok, prijať súbor pravidiel, ktoré bude pri výrobe dodržiavať a s dokumentom sa oficiálne obrátil na Ministerstvo kultúry SR so žiadosťou o spoločné oslovenie Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom udelenia výnimky týkajúcej sa používania ochranných prostriedkov dýchacích ciest (rúšok) pre umelcov pri realizácii autorských diel a pre osoby podieľajúce sa na výrobe audiovizuálnych diel a televíznych programov.

Predložené seriózne a zodpovedné pravidlá potvrdzujú, že subjekty v slovenskom audiovizuálnom priestore si uvedomujú riziká a sú pripravené postupovať pri svojej práci maximálne obozretne a zachovávať nevyhnutné hygienické opatrenia.

Obnovenie výroby je jedným z nástrojov ako zmierniť ekonomický dopad na priemysel, ktorý aktuálne predstavuje výpadok vo výške cca 58 miliónov eur pre rok 2020. Zastavenie práce a príjmov sa od 10. marca fatálne dotklo celého radu profesií, z ktorých zásadnú časť tvoria SZČO (Analýza dopadu COVID-19 na audiovizuálny priemysel).

Odporúčania vychádzajú z materiálu, ktorý pripravil Evropský institut bezpečnosti filmových projektů, z.ú. v spolupráci a na základe odborných konzultácii s expertmi. Ich dodržiavanie podporuje aj česká Asociace producentů v audiovizi a európska asociácia filmových agentúr European Film Commissions Network.

Dohodnuté samoregulačné opatrenia sa budú priebežne dopĺňať a spresňovať na základe vývoja epidemiologickej situácie.

Dokument: Samoregulačné odporúčanie pre audiovizuálnu produkciu v SR na nastavenie ochrany pred SARS-CoV-2

Samoregulačné odporúčanie spracovali a na jeho dodržiavaní sa dohodli:
Asociácia nezávislých producentov
Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska
Asociácia slovenských kameramanov
Rozhlas a televízia Slovenska
Slovenská filmová agentúra
Slovenská filmová a televízna akadémia
producenti v oblasti reklamy

S pozdravom / Best regards

Wanda Adamík Hrycová  

Prezidentka SFTA