Raňajky s reklamou: „Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?“

Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu samoreguláciu vysielateľov. Na Slovensku tento samoregulačný systém ustanovuje Opčný protokol Rady pre reklamu, k dodržiavaniu ktorého sa zaviazali viacerí rozhlasoví aj televízni vysielatelia.

Aké sú etické pravidlá pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie a na čo všetko si musia vysielatelia pri reklame dávať pozor? Na tieto otázky odpovedali vo svojich prezentáciách:

Prednášajúci – zástupcovia ANRTS

 • Matúš LEVICZKI (advokátsky koncipient | TV JOJ)
  „Neposlušná reklama“
 • Juraj POLÁK (senior právnik | TV Markíza)
 • Lenka ČAMBOROVÁ (sales director | Rádio Expres)
  Ako nestratiť klienta… – „Neetická“ reklama z pohľadu obchodného riaditeľa“
 • Tomáš HALMEŠ (marketing & promotion director | Rádio Expres)
  …a ako nestratiť pointu – Ako z „neetickej“ reklamy urobiť reklamu „etickú“
   

Zástupcovia Arbitrážnej komisie RPR (AK RPR):

 • Slavomíra SALAJOVÁ (právnička, podpredsedníčka AK RPR)
 • Radoslav KUTAŠ (právnik, autor Etického kódexu a Opčného protokolu)