Konferencia AKTV/ANRTS

Téma: „Post-lineární TV, TV = total video“
Termín: 9. 10. 2019
Miesto: Hotel FOUR SEASON v Prahe

AKTV/Asociace komerčních televizí v spolupráci s ANRTS usporadúva už druhú konferenciu, venovať sa bude vyvíjajúcej sa televízii v post-lineárnej dobe. Hostia odpovedia na otázky aké sú nové trendy, ktoré z nich sú v končinách SR a ČR životaschopné alebo ako túto „novú“ TV merať a zmerať.

Hlavný rečník: marketingový profesionál a autor bestselleru „Eat Your Greens“ Wiemer Snijders, zoznámi s hlavnými závermi svojej knihy. Trendy a skúsenosti z oblasti cross-mediálneho a cross-platformového merania predstaví Matt O´Grady zo spoločnosti Nielsen a jeho kolegyňa Tereza Šimečková s doterajším vývojom u nás a predostrela plány, ktoré túto oblasť čakajú v nasledujúcom období.

Bernd Riefler z analytickej spoločnosti Veed Analytics priblíži trendy spoločných televíznych VOD platforiem, ktoré v nedávnej dobe vznikli v Európe. Na záver Justin Lebbonovi, ktorý stojí za významnými obrovskými konferenciami v oblasti reklamy a marketingu v Kanade, USA i Európe ponúkne globálny nadhľad a pomôže pochopiť vývoj reklamného trhu v súvislostiach, priblíži témy, ktoré rezonujú vo svetovom reklamnom i televíznom priemysle.

Viac informácií: www.AKTV.cz/konference.

Pozývanie zástupcov zo Slovenska a medializáciu za slovenskú stranu zastrešuje ANRTS.