V bratislavskom Tulip Café & Restaurant sa stretli predstavitelia ANRTS a hostia mediálnej brandže

48. Kongres členov ANRTS, dňa 24. októbra 2019, pokračoval recepciou v reštaurácii TULIP Café & Restaurant hotela ROSET na Štúrovej ulici v Bratislave.

Dnes ANRTS zastupuje šestnásť súkromných komerčných rádiových a televíznych subjektov pri rokovaniach so štátnou správou, ktorých činnosť ovplyvňuje rozhlasové a televízne vysielanie. ANRTS uzatvára v záujme svojich členov rámcové dohody s autorskými ochrannými organizácia ako sú SOZA, SLOVGRAM, OZIS a LITA.

V príjemnom prostredí sa členovia Asociácie stretli a porozprávali s ľuďmi, ktorí sú pre fungovanie trhu, na ktorom ANRTS pôsobí, veľmi dôležití, k príjemnej atmosfére prispela aj dievčenská kapela TRIGGERS.

Hosťom sa na recepcii prihovorili:

Marcel GREGA, prezident ANRTS, generálny riaditeľ JOJ Group
Ivan ANTALA, viceprezident pre rádiovú sekciu, generálny riaditeľ Rádia Expres
Matthias SETTELE, viceprezident pre televíznu sekciu, generálny riaditeľ TV Markíza

K príjemnej atmosfére prispela aj dievčenská kapela TRIGGERS.