Svetový deň televízie: Inovácie pretvárajú a posilňujú televíziu

  • Svetový deň televízie každoročne oslavujeme 21. novembra.
  • Pripomína dátum prvého Svetového televízneho fóra, ktoré sa konalo v roku 1996.
  • Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) považuje Svetový deň televízie za príležitosť na reflexiu, ako televízia môže byť nástrojom na podporu vzájomného porozumenia.

Televízia ako médium vznikla pred viac ako sedemdesiatimi rokmi, stále si však drží výnimočné postavenie. Rýchlo sa stala na desaťročia najvplyvnejším médiom na svete. Aj v súčasnej dobe, kedy sme svedkami rýchleho pokroku v oblasti technológií a digitálnej komunikácie, je televízia stále kľúčovým prostriedkom, ktorý nám umožňuje priblížiť sa k informáciám a kultúre z rôznych častí sveta.

Predseda predstavenstva ATVS Marcel Grega vníma Svetový deň televízie ako príležitosť pripomenúť si, že televízia nie je len prostriedkom zábavy, ale aj nástrojom, ktorý formuje a ovplyvňuje naše myslenie a vnímanie sveta okolo nás.

„Televízia je súčasťou nášho každodenného života a ponúka nielen zábavu, ale aj informácie a vzdelávanie. Jedným z hlavných aspektov, ktorý vyniká pri oslave Svetového dňa televízie, je jej schopnosť spojiť ľudí a prezentovať rôznorodé pohľady na udalosti a témy. Svetový deň televízie je tak príležitosťou na pripomenutie si významu nezávislých médií, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v demokracii.“

Marcel Grega tiež upozorňuje, že široké možnosti a inovácie vrátane online streaming služieb ukazujú, že televízia sa dokáže prispôsobovať potrebám dnešnej doby. 

„Digitálna transformácia v oblasti televízie prináša nové možnosti, ktoré umožňujú divákom prispôsobiť si svoje sledovacie skúsenosti a sledovať obsah na rôznych zariadeniach. Tento vývoj nám jasne ukazuje, že televízia nie je len pasívnym médiom, ale aktívnym nástrojom, ktorý nám umožňuje participovať na kultúrnom dialógu a komunikovať s globálnym spoločenstvom.“

Preto si môžeme v tento deň pripomenúť, že televízia nám nielen ponúka rozmanitý a vzrušujúci obsah, ale je aj spojovacím mostom medzi kultúrami, názormi a spoločenstvami. „Oslávme Svetový deň televízie s hrdosťou a ocenením pre toto unikátne médium, ktoré má schopnosť nás informovať, inšpirovať a pohlcovať nás svojím obsahom,“ uzavrel Marcel Grega.