Slobodné médiá sú pilierom demokracie, pripomínajú súkromní televízni vysielatelia

  • Vrcholiaca predvolebná kampaň priniesla aj pravidelné útoky na médiá
  • Štandardné a slobodné médiá sú ale dôležité pre chod demokracie
  • Zásady redakčných postupov a etické princípy zaručujú slobodný prístup k informáciám pre všetkých
  • Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska apeluje na verejne činné osoby, aby nešírili nenávisti proti štandardným médiám

Parlamentné voľby  priniesli vyvrcholenie súboja jednotlivých politických strán a kandidátov. Niektorí ich však využili na očierňovanie a obviňovanie médií, medzi nimi aj súkromných televízií. 

Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) preto apeluje na politikov aj širokú verejnosť, aby si uvedomili nezastupiteľnú funkciu nezávislých médií vo fungovaní demokracie na Slovensku.

„Slobodné a nezávislé televízie, rovnako ako média vo všeobecnosti, sú jedným z kľúčových prvkov parlamentnej demokracie, keďže podporujú pluralitu názorov a prístup občanov k rôznym zdrojom informácií,“ vysvetlil predseda predstavenstva ATVS Marcel Grega. „Pomáhajú verejnosti k ich adekvátnej informovanosti a politickej angažovanosti a umožňujú tak napríklad aj informovaný výber vo voľbách.“

Vďaka fungujúcim štandardom redakčnej a novinárskej práce a etiky poskytujú súkromné médiá objektívne a presné informácie. Štandardné médiá nielen odhaľujú kauzy či kritizujú politikov. Médiá sú prostriedkom výmeny informácií v spoločnosti a ich nezastupiteľná úloha je v kultivácii plurality názorov a moderácii verejnej diskusie. Marcel Grega práve to vníma ako dôvod, pre ktorý sú médiá cieľom pre niektorých politikov či konšpiračnú scénu.

„Je nielen na nás, ale aj na širokej verejnosti, aby sme spoločne tieto útoky odsúdili a jasne sa postavili za demokratické princípy a na stranu štandardných médií. Zároveň chceme v tejto spoločensky vyhrotenej situácii zdôrazniť význam médií pri ochrane slobôd a dôstojnosti všetkých ľudí, ktoré vo svojich verejných vyjadrenia žiaľ viacerí kandidáti a verejne činné osoby znevažujú.“

Úloha súkromných médií je aj v nastoľovaní celospoločenskej možnosti na konštruktívnu komunikáciu a dialóg. To následne umožňuje hľadanie konkrétnych riešení na problémy, ktoré trápia spoločnosť. 

„Slovenské súkromné televízie tento rok priniesli rekordné množstvo obsahu zameraného na parlamentné voľby, čím plnia dôležitú funkciu pri posilňovaní pluralitnej demokracie a občianskych slobôd. Chceme preto apelovať na všetkých, aby verejná debata ponúkala konštruktívnu reflexiu toho, čo trápi Slovensko, a nie šírenie nenávisti či rozoštvávanie spoločnosti,“ uzavrel Marcel Grega.