Drahšie streamingové služby a menej investícií do obsahu. Súkromní vysielatelia upozorňujú na riziká dane za pripojenie

  • Európska komisia otvorila začiatkom roka 2023 verejnú konzultáciu ohľadom zavedenia poplatkov za pripojenie (network fees)
  • Daň za pripojenie by platili poskytovatelia obsahu a zvýšené náklady by skončili na pleciach bežných divákov
  • Súkromní vysielatelia nechcú v čase vysokej inflácie poškodiť spotrebiteľov novou spotrebnou daňou a preto tento postup odmietajú

V zverejnenej výzve Európska komisia skúma možnosť na spoplatnenie prenesených dát, ktoré by mali platiť poskytovatelia obsahu. Ide napríklad o audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, cez ktoré môžu diváci cez internet sledovať filmy, seriály či zábavné formáty.

Generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega upozorňuje, že ide o krok veľmi zlým smerom. Ak chce Eurokomisia hľadať nové zdroje, napríklad na rozvoj infraštruktúry, nemala by to robiť spôsobom, ktorý ide proti trhu a uvalí na tvorcov a poskytovateľov obsahu z EÚ novú daň.

„Zásadne nesúhlasíme s úvahami, na konci ktorých by mohlo byť zavádzanie poplatkov za pripojenie či zdanenie širokopásmových dátových prenosov. Na rozdiel od mnohých veľkých medzinárodných platforiem so sídlom mimo EÚ sme pomerne prísne regulovaní. Navyše už v súčasnosti investujeme nemalé finančné prostriedky do inovácií, rovnako tak platíme dane a celý kreatívny sektor dáva prácu veľkému počtu ľudí. Zavedenie ďalších poplatkov by našu konkurencieschopnosť len zhoršilo a v konečnom dôsledku ublížilo našim spotrebiteľom.“

Generálny riaditeľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Matthias Settele dopĺňa, že zavádzanie nových dani, ktoré v čase rekordnej inflácie dopadnú na plecia spotrebiteľov, nijako mediálnemu trhu ani divákom nepomôže a práve naopak im uškodí. V Južnej Kórei pritom zaviedli podobnú reguláciu v 2016 a úplne zjavne ide o veľmi zlý nápad.

„Prakticky okamžite začali rásť náklady poskytovateľov obsahu aj koncových užívateľov a zároveň sa začala znižovať kvalita služieb pre zdieľanie online obsahu. Výsledkom je, že užívatelia platia viac za horšie služby a medzinárodní hráči tieto pravidlá všemožne obchádzajú – napríklad znížením kvality prenášaného videa, aby platili menej. Treba sa preto poučiť z toho príkladu a nerobiť neuvážené experimenty.“

Generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega tiež upozorňuje, že riziko zavedenia nového zdanenia pripojenia ohrozuje sieťovú neutralitu. Tá je základným princíp plurality a slobodných médií. Ak do neho začnú politici zasahovať, vytvorí to rozdielne podmienky pre rôzne skupiny tvorcov obsahu.

„Existuje konsenzus, že za prenos dát bez rozdielu, o aké dáta ide, platí užívateľ prostredníctvom poplatku poskytovateľovi pripojenia. Ak sa objavia nové dodatočné poplatky za konkrétny typ obsahu, predraží to služby a znevýhodní časť trhu. Preto sme zásadne proti zdaňovaniu prepravených dát a žiadame kompetentných, aby odmietli úvahy zavádzať dodatočné poplatky pre poskytovateľov obsahu. Tie totiž v konečnom dôsledku poškodia spotrebiteľov a lokálnych producentov. Sme tiež pripravení vysvetľovať konkrétne detaily a argumenty, ktoré sú za našim postojom.“