Spoločné stretnutie televíznych a rozhlasových vysielateľov

Na 13. poschodí LINDNER hotela Gallery Centrál v Bratislave v reštaurácii Outlook Bar & Lounge s nádherným výhľadom na večernú Bratislavu sa stretli súkromní vysielatelia so svojimi hosťami. Po vzniku dvoch asociácii televízni a rozhlasoví vysielatelia plánovali spoluprácu na spoločných témach, jednou z nich je i spoločenské stretnutie. Rádioví vysielatelia združení v ARS, ale i televízni vysielatelia združení v ATVS pozvali na spoločné stretnutie a rozprávali sa s ľuďmi, ktorí sú pre fungovanie trhu, na ktorom súkromní vysielatelia pôsobia, veľmi dôležití

K príjemnej atmosfére prispeli PAPER MOON TRIO a klavírno-husľové duo, stretnutím sprevádzal Matúš KRNČOK, ktorý v Rádiu EXPRES moderuje popoludňajšia show a v TV Markíza moderuje Teleráno.

Hosťom sa prihovorili: Marcel GREGA, predseda predstavenstva ATVS, generálny riaditeľ JOJ Group a Ivan ANTALA, prezident ARS, generálny riaditeľ Bauer Media Audio Slovakia. V príjemnom prostredí na 30-ročnú históriu zaspomínali: Zuzana MISTRÍKOVÁ, ktorá stála pri založení Asociácie nezávislých rozhlasových staníc (ANRS), ktorej prvým prezidentom bol Andy HRYC i Eva BABITZOVÁ jedna z prezidentiek ANRTS.

Tento rok uplynie 30 rokov od založenia ANRS, https://asociaciaradii.sk/historia-ars,  pred  tridsiatimi rokmi, prvých sedem držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie na Slovensku založilo Asociáciu nezávislých rozhlasových staníc (ANRS), ktorá sa koncom roku 1997 transformovala na Asociáciu nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS), a to tým, že do nej umožnila vstúpiť i súkromným terestriálnym televíziám. V roku 2020 sa rozdelila a televízni vysielatelia založili ATVS, https://atvs.sk/, kým rozhlasoví pokračujú vo svojej histórii v ARS, www.asociaciaradii.sk.