Televízia Markíza sa zapojila do iniciatívy zeleného filmovania

Mediálna skupina CME sa stáva prvým členom konzorcia BAFTA v regióne strednej a východnej Európy, ktorá podporuje iniciatívu udržateľnosti albert.

Mediálna skupina CME dnes oznámila, že bude prvým producentom z regiónu strednej a východnej Európy, ktorý sa zapojí do projektu albert, čo je organizácia filmového priemyslu v oblasti environmentálnej udržateľnosti pre filmový a televízny priemysel, ako medzinárodný člen.

CME sa pripája k súčasným členom, ako sú spoločnosti Fremantle, ITV a Sky, pričom si uvedomuje, že jej ambície byť najlepším tvorcom obsahu regiónu strednej a východnej Európy nemôžu byť realizované za cenu zhoršenia vplyvu na životné prostredie.

„Ako popredný tvorca televízneho obsahu a VOD obsahu v strednej a východnej Európe, sme si vedomí našej schopnosti podporovať a inšpirovať naše publikum, aby sa zamýšľalo nad vlastným udržateľným správaním, ale zároveň si uvedomujeme potrebu najprv sa sústrediť na vlastné udržateľné správanie na obrazovke i mimo nej. Sme plne odhodlaní dodržiavať zásady projektu albert a zamýšľame zavádzať zmeny naprieč celou skupinou CME tak, aby sme dokázali lepšie merať a znižovať našu uhlíkovú stopu. Náš najlepší obsah vo svojej triede musí mať aj najlepšiu environmentálnu stopu vo svojej triede,” hovorí Didier Stoessel, generálny riaditeľ skupiny CME zodpovedný za český, rumunský, slovenský a slovinský trh.

„Iniciatívu zeleného filmovania budeme v nasledujúcich mesiacoch implementovať do všetkých produkcií Markízy ako náš príspevok k lepšej klíme,“ hovorí Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza.

„Sme veľmi radi, že môžeme privítať skupinu CME ako medzinárodného člena. Sme si vedomí významného vplyvu skupiny CME na trhu strednej a východnej Európy a veríme, že bude dokonalým lídrom v jej miestnom odvetví. Dúfame, že opatrenia, ktoré skupina CME prijala, budú inšpiráciou pre mnohé ďalšie organizácie v miestnom odvetví, ktoré si zvolia rovnakú cestu a budú zavádzať udržateľné postupy pred i za kamerou,” uviedla Roser Canela-Mas, medzinárodná manažérka projektu albert.

Príručka zeleného filmovania

TV Markíza na Slovensku a TV Nova v Česku už začali zavádzať princípy z projektu albert do svojej každodennej prevádzky. Prispeli k zverejneniu prvej Príručky zeleného filmovania a pracujú na tom, aby sa udržateľné správanie na filmovacích lokáciách, ako aj v konaní a dialógoch postáv, stalo normou.

Vlastník CME, skupina PPF, zdieľa podobný záväzok environmentálnej udržateľnosti a víta členstvo CME v projekte albert. Od prevzatia skupiny CME presne pred rokom sa i naďalej venuje vlastným iniciatívam ESG a bude takéto partnerstvá i naďalej podporovať a investovať do nich.

CME prevádzkuje televízne stanice v Českej republike, Rumunsku, na Slovensku a v Bulharsku, pričom je jednou z popredných spoločností v oblasti médií a zábavného priemyslu v strednej a východnej Európe. CME prevádzkuje 30 televíznych kanálov, voľne dostupných i platených, pričom dosahuje celkovú sledovanosť až 45 miliónov divákov.

O projekte albert

albert je organizácia filmového priemyslu v oblasti environmentálnej udržateľnosti pre filmový a televízny priemysel. Projekt, ktorý vznikol v roku 2011, podporuje toto odvetvie pri znižovaní jeho environmentálneho dopadu ako aj vývoji filmového a televízneho obsahu, ktorý je kompatibilný s udržateľnou klímou. Projekt je podporovaný Britskou akadémiou filmového a televízneho umenia (BAFTA), nezávislými filmovými spoločnosťami a vysielateľmi.

Projekt albert – https://wearealbert.org umožňuje všetkým filmovým a televíznym profesiám prostredníctvom podujatí, online nástrojov a školení, praktického poradenstva a myšlienkového líderstva identifikovať a využívať príležitosti na zavádzanie účinných opatrení na ochranu klímy na obrazovke i mimo nej.

https://www.omediach.com/tv/21637-cme-sa-stava-prvym-clenom-konzorcia-bafta-albert-v-regione-strednej-a-vychodnej-europy